Advocaten

Advocaat Antwerpen - VANGEEL Christophe

+32 (0) 3 287 37 87
+32 (0) 3 287 37 96
 


Christophe VANGEEL streeft naar een benadering van het homo universalis – beginsel, wat betekent dat hij zich niet tot één specifieke materie wenst te beperken, maar daarentegen een zo omvattend mogelijke ontwikkeling beoogt van zijn juridische vaardigheden.

Zo stond hij doorheen de jaren zijn cliënten reeds bij in alle transacties en aspecten m.b.t. onroerende goederen. Deze materie omvat o.m. de koop-verkoop van onroerende goederen, huurkwesties, problemen met vergunningen en met name talrijke geschillen inzake appartementsmede-eigendom.

Hierop aansluitend kan hij eveneens bogen op een ruime expertise in het bouwrecht : hierin staan de redactie en analyse van aannemers -en architectencontracten, alsook aansprakelijkheidsprocedures centraal.

Naast de behandelingen van geschillen van persoonlijke, maritieme, contractuele en commerciële aard, is hij bijzonder vertrouwd met de finesses van het administratief recht (milieu en stedebouw) met een specialisatie in onderwijsgeschillen (betwistingen klassenraden, vaste benoemingen, tucht,…).

Sinds 2000 is Christophe VANGEEL ingeschreven bij te Balie te ANTWERPEN.

VANGEEL Christophe

Vakgebieden: advocaat

VANGEEL Christophe contacteren


max. 400 resterende tekens


DISCLAIMER: Om ongewenste e-mail te vermijden worden berichten gescreend alvorens ze worden doorgestuurd naar VANGEEL Christophe. Commeriële berichten worden NIET doorgestuurd. Klik hier voor meer informatie.